Sunday, 16/05/2021 - 13:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NHIỆM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh  được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân. Qua hoạt động, sẽ tạo điều kiện cho từng học sinh được tham gia trực tiếp và làm chủ thể hoạt động, tự lên kế hoạch, chủ động xây dựng chiến lược hành động cho bản thân và cho nhóm để hình thành và phát triển những năng lực  phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm , giá trị, kĩ năng sống và những năng lực cần có của công dân trong xã hội hiện đại, qua hoạt động học sinh phát huy khả năng sáng tạo để thích ứng và tạo ra cái mới có giá trị cho cá nhân và cộng đồng.

     

               TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NHIỆM

              PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

Có đường link kèm theo:

Đường link 1: https://www.youtube.com/watch?v=DS-P2RiZPH8&t=33s

Đường link 2: https://www.youtube.com/watch?v=azkzNuw2E_w&t=62s

 

 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một trong những hoạt động giáo dục được tổ chức gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống để học sinh sáng tạo qua quá trình trải nghiệm. Chính điều này đòi hỏi các hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động đó phải đa dạng, linh hoạt, mang tính mở, học sinh tự hoạt động, trải nghiệm là chính. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo coi trọng các hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ của học sinh, về cơ bản là hoạt động mang tính tập thể trên tinh thần tự chủ cá nhân, với sự nỗ lực giáo dục giúp phát triển sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể. Đây là những hoạt động giáo dục được tổ chức gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống để học sinh trải nghiệm và sáng tạo. Điều đó đòi hỏi các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm phải đa dạng, linh hoạt, học sinh tự hoạt động, trải nghiệm là chính.

 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là học từ trải nghiệm thực tế, trải nghiệm sáng tạo là xu hướng, phương pháp học mới đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của những người làm giáo dục. Mô hình học tập từ trải nghiệm ngày càng được nhân rộng và thu hút sự tham gia của nhiều người do tính hiệu quả mà nó đem lại.

          Tuy nhiên các hoạt động trải nghiệm của học sinh ở trường THCS thời gian qua tổ chức với số lượng còn hạn chế, trong quá trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm chưa có tính thống nhất về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, phân phối thời gian chưa hợp lí. Mặt khác chúng ta đang trong giai đoạn thực nghiệm cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chính vì các lí do trên để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giảng dạy trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, giáo viên cần phải hiểu rõ hơn về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

 

          B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

          1. Hoạt động trải nghiệm là gì?

Trải nghiệm” là thể nghiệm, thực nghiệm. Khi trực tiếp tham gia các hoạt động trong thực tiễn với tư cách chủ thể hoạt động, người học sẽ phát triển về kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh  được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân. Qua hoạt động, sẽ tạo điều kiện cho từng học sinh được tham gia trực tiếp và làm chủ thể hoạt động, tự lên kế hoạch, chủ động xây dựng chiến lược hành động cho bản thân và cho nhóm để hình thành và phát triển những năng lực  phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm , giá trị, kĩ năng sống và những năng lực cần có của công dân trong xã hội hiện đại, qua hoạt động học sinh phát huy khả năng sáng tạo để thích ứng và tạo ra cái mới có giá trị cho cá nhân và cộng đồng.

Hoạt động trải nghiệm  bản chất là những hoạt động giáo dục nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất, tư tưởng, ý chí tình cảm, giá trị, kỹ năng sống và những năng lực cần có của con người trong xã hội hiện đại. Nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thiết kế theo hướng tích hợp nhiều lĩnh vực, môn học thành các chủ điểm mang tính chất mở. Hình thức và phương pháp tổ chức đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, mở về không gian, thời gian, quy mô, đối tượng và số lượng,… để học sinh có nhiều cơ hội tự trải nghiệm.

2. Nội dung tổ chức hoạt động trải nghiệm

- Hoạt động hướng vào bản thân: Hoạt động khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân.

- Hoạt động hướng đến xã hội: Hoạt động chăm sóc gia đình, hoạt động xây dựng nhà trường, hoạt động xây dựng cộng đồng.

- Hoạt động hướng đến tự nhiên: Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường.

- Hoạt động hướng nghiệp: Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp, hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp, hoạt động lựa chọn nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động

- Hình thức có tính khám phá: Hoạt động tham quan, cắm trại, du lịch qua màn ảnh nhỏ, bài tập quan sát phát hiện, xử lí tình huống…

- Hình thức có tính thể nghiệm, tương tác: Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, diễn đàn, đóng kịch, giao lưu, hội thi, trò chơi, triễn lãm, tạo sản phẩm…

- Hình thức có tính cống hiến: Hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội…

- Hình thức có tính nghiên cứu: Hoạt động khảo sát, điều tra, làm dự án nghiên cứu, hội thảo khoa học, báo cáo trình diễn, sáng tạo công nghệ và nghệ thuât…

Hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học; theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường.

4. Phương pháp tổ chức hoạt động

Vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh họa, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu , nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. Các phương pháp thường được phối hợp vận dụng trong hoạt động trải nghiệm là phương pháp nêu gương, phương pháp giáo dục bằng tập thể, phương pháp thuyết phục, phương pháp tranh luận, phương pháp khích lệ động viên, phương pháp tạo sản phẩm…

5. Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm

Bước 1: Xác định nhu cầu cần tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

          Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình giáo dục, giáo viên cần tiến hành khảo sát nhu cầu, điều kiện tiến hành.

          Xác định rõ đối tượng thực hiện. Việc hiểu rõ đặc điểm học sinh tham gia vừa giúp giáo viên thiết kế hoạt động phù hợp đặc điểm lứa tuổi, vừa giúp có các biện pháp phòng ngừa những đáng tiết có thể xảy ra cdho học sinh.

Bước 2: Đặt tên cho hoạt động

          Rõ ràng, chính xác, ngắn gon.

          Phản ánh được chủ đề và nội dung của hoạt động.

          Tạo được án tượng ban đầu cho học sinh.

Bước 3: Xác định mục tiêu của hoạt động

          Mục tiêu của hoạt động là dự kiến trước kết quả của hoạt động.

          Các mục tiêu hoạt động cần phải được xác định rõ rang, cụ thể và phù hợp; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị.

Nếu xác định đúng mục tiêu sẽ có tác dụng là:

Định hướng cho hoạt động, là cơ sở để chọn lựa nội dung và điều chỉnh hoạt động.

Căn cứ để đánh giá các hoạt động.

Kích thích tính tích cực hoạt động cuat GV và HS.

Khi xác định mục tiêu cần phải trả lời các câu hỏi sau:

Hoạt động này có thể hình thành cho học sinh những kiến thức ở mức độ nào? (khối lượng và chất lượng đạt được của kiến thức?)

Những kỹ năng nào có thể được hình thành ở học sinh và các mức độ của nó đạt được sau khi tham gia hoạt động?

Những thái độ, giá trị nào có thể được hình thành hay thay đổi ở học sinh sau hoạt động?

Bước 4: Xác định nội dung và phương pháp, phương tiện, hình thức của hoạt động

          Mục tiêu có thể đạt được hay không phụ thuộc vào việc xác định đầy đủ và hợp lý những nội dung và hình thúc hoạt động.

          Trước hết, cần căn cứ vào từng chủ đề, các mục tiêu đã xác định, các điều kiện hoàn cảnh cụ thể của lớp, của nhà trường và khả năng của học sinh để xác định các nội dung phù hợp cho các hoạt động. Cần liệt kê đầy đủ các nội dung hoạt động phải thực hiện.

          Từ nội dung, xác định định cụ thể phương pháp tiến hành, xác định những phương tiện có thể tiến hành hoạt động. Từ đó lựa chọn hình thức hoạt động.

          Có thể một hoạt động nhưng có nhiều hình thức khác nhau được thực hiện đan xen hoặc trong đó có một hình thức nào đó là chủ đạo, còn hình thức khác là phụ trợ.

Bước 5: Lập kế hoạch

Lập kế hoạch để thực hiện hệ thống mục tiêu tức là tìm các nguồn lực (nhân lực – vật lực – tài liệu) và thời gian, không gian… cần cho việc hoàn thành các mục tiêu.

Tính cân đối của kế hoạch đòi hỏi giáo viên phải tìm ra đủ các nguồn lực và điều kiện để thực hiện mỗi mục tiêu.

 

Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động trên bản giấy

          Trong bước này, cần phải xác định:

Có bao nhiêu việc cần thực hiện?  

Các việc đó là gì?

Nội dung của mỗi việc đó ra sao?

Tiến trình và thời gian thực hiện các việc đó như thế nào?

Các công việc cụ thể cho các tổ, nhóm, cá nhân.

Yêu cầu cần đạt của mỗi hoạt động.

 

Hoạt động chi tiết được thiết kế cụ thể thông qua các nội dung cụ thể và được thực hiện tương tự ở các hoạt động tiếp theo.

  1. Mục tiêu
  2. Tiến trình
  3. Hình thức hoạt động
  4. Sản phẩm mong đợi
  5. Đánh giá

Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình hoạt động

          Rà soát, kiểm tra lại nội dung và trình tự của các việc, thời gian thực hiện cho từng việc, xem xét tính hợp lý, khả năng thực hiện và kết quả cần đạt được.

          Nếu phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý ở khâu nào, bước nào, nội dung nào hay việc nào thì kịp thời điều chỉnh.

Bước 8: Lưu trữ kết quả hoạt động  

 

C. KẾT LUẬN

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học THCS đòi hỏi người giáo viên phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị, nhất là việc xây dựng tình huống có vấn đề. Khi thiết kế phải đảm bảo tính logic của các hoạt động trong cùng một chủ đề, môi trường dạy học cần đảm bảo cho học sinh trải nghiệm sáng tạo, kế hoạch hoạt động cần chứa đựng thách thức đối với học sinh, các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp để khuyến khích học sinh. Từ quy trình tổ chức chung của hoạt động trải nghiệm giáo viên có thể lựa chọn nội dung và tổ chức các hoạt động TNST phù hợp với đặc trưng nội dung môn học và điều kiện dạy học từ đó tạo được sự hứng thú cho học sinh, giúp học sinh chủ động, tích cực trong các hoạt động. Khi đánh giá hoạt động, quan trọng nhất là cần quan sát, nhận xét, góp ý và đánh giá ngay trong quá trình hoạt động thực tiễn của HS, dựa trên các biểu hiện cụ thể về phương thức chứ không chỉ dựa vào kết quả hoạt động cuối cùng của học sinh, coi trọng nhận xét quá trình tiến bộ về nhiều mặt khác nhau của học sinh, chú trọng cá tính, sự sáng tạo riêng của các em. Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm nội dung hoạt động cần gắn với các tình huống từ thực tiễn đời sống, những vấn đề cần giải quyết ở địa phương, chủ đề trải nghiệm không không ngoài “tầm với” kiến thức của học sinh, giáo viên chỉ là người hỗ trợ, hướng dẫn.

 Đánh giá nhận xét:Khanh.m4a

Ngoc.m4a

Duy.m4a

Giải trình:              Na.m4a

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 13
Tháng 05 : 187
Năm 2021 : 1.350